Relevantie:
Bij steeds meer werkzaamheden in de zorg- en welzijnssector worden mediatoepassingen gebruikt, zowel ten behoeve van de cliënt/patiënt als ten behoeve van het effectief samenwerken. De zorg- en welzijnsprofessionals worden daarnaast regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van mediagebruik van online kwetsbare cliënten. Deze veranderende werkzaamheden in een

gemedialiseerde beroepscontext vragen om nieuwe vaardigheden van de professionals. Door het volgen van dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar in staat haar collega's en cliënten/patiënten met raad en daad terzijde te staan bij het gebruik van mediatoepassingen.

Beschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar in zorg en welzijn leert via dit keuzedeel omgaan met (de effecten van) media in de beroepscontext en in relatie tot de doelgroep. Zij zet mediatoepassingen in, levert een bijdrage aan de online identiteit van de organisatie, ontwikkelt een strategie om optimaal met media om te gaan, integreert (nieuwe) media binnen de beroepscontext, ondersteunt collega's en cliënten/patiënten bij het gebruik van mediatoepassingen en bevordert de mediawijsheid. Ze doet via dit keuzedeel kennis op van onder andere de mogelijkheden en beperkingen van media, de werking van algoritmes, beeldrecht en van het waarborgen van privacy (online). Daarnaast doet ze vaardigheden op in onder andere het bijdragen aan de online identiteit van de organisatie en het uitleggen aan collega's en cliënten/patiënten van mediatoepassingen en voordelen en risico's van mediagebruik.